Milk Hydrosan Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 5
05-250 Radzymin

tel. (+48) 22 670 22 12, 818 41 02
fax. +48 (22) 818 28 13
e-mail: biuro@milkhydrosan.pl
Wydział XIII Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000092164
NIP: 526-10-21-883
REGON: 010821580