Telefon: +48 (22) 670 22 12, 818 41 02

Email: biuro@milkhydrosan.pl


Regeneracja środków myjących

Kategoria: Mleczarski

Proponujemy budowę linii do regeneracji środków myjących. Oferowany przez naszą firmę układ pozwala na oddzielenie ługu od ścieków pochodzących z mycia CIP za pomocą metalowej membrany. Otrzymany retentat ługu kierowany jest do zbiornika magazynowego, skąd po odpowiednim przygotowaniu może być ponownie użyty do mycia.

Głównymi zaletami stosowania tego typu aparatów są:

•  ochrona środowiska- środki myjące zostają odseparowane od ścieków i nie trafiają do kanalizacji,
•  korzyści ekonomiczne- oddzielone od ścieków środki myjące są ponownie wykorzystywane w procesach mycia, dzięki czemu zdecydowanie obniża się koszt zakupu środków chemicznych.

Regeneracja środków myjących

Kategoria: Mleczarski

Proponujemy budowę linii do regeneracji środków myjących. Oferowany przez naszą firmę układ pozwala na oddzielenie ługu od ścieków pochodzących z mycia CIP za pomocą metalowej membrany. Otrzymany retentat ługu kierowany jest do zbiornika magazynowego, skąd po odpowiednim przygotowaniu może być ponownie użyty do mycia.

Głównymi zaletami stosowania tego typu aparatów są:

•  ochrona środowiska- środki myjące zostają odseparowane od ścieków i nie trafiają do kanalizacji,
•  korzyści ekonomiczne- oddzielone od ścieków środki myjące są ponownie wykorzystywane w procesach mycia, dzięki czemu zdecydowanie obniża się koszt zakupu środków chemicznych.

Regeneracja środków myjących

Kategoria: Mleczarski

Proponujemy budowę linii do regeneracji środków myjących. Oferowany przez naszą firmę układ pozwala na oddzielenie ługu od ścieków pochodzących z mycia CIP za pomocą metalowej membrany. Otrzymany retentat ługu kierowany jest do zbiornika magazynowego, skąd po odpowiednim przygotowaniu może być ponownie użyty do mycia.

Głównymi zaletami stosowania tego typu aparatów są:

•  ochrona środowiska- środki myjące zostają odseparowane od ścieków i nie trafiają do kanalizacji,
•  korzyści ekonomiczne- oddzielone od ścieków środki myjące są ponownie wykorzystywane w procesach mycia, dzięki czemu zdecydowanie obniża się koszt zakupu środków chemicznych.

Aktualności

Milk Hydrosan Sp. z o.o.                mapa polski

ul. Przemysłowa 5

05-250 Radzymin                                       

tel. (+48) 22 670 22 12, 818 41 02
fax. +48 (22) 818 28 13
e-mail: biuro@milkhydrosan.pl
Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000092164
NIP: 526-10-21-883
REGON: 010821580

 
Wykonanie: Allwelt International || Wszystkie prawa zastrzeżone dla Milk Hydrosan Sp. z o.o