Telefon: +48 (22) 670 22 12, 818 41 02

Email: biuro@milkhydrosan.pl


Krystalizator

Kategoria: Krystalizacja

Krystalizator jest to wielopłaszczowy zbiornik stosowany w procesach zmiany fazy laktozy z ciekłej w stały. Jest on przystosowany do prowadzenia procesu chłodzenia  produktu wielowątkowo to jest: poprzez pośrednie chłodzenie wodą lodową produktu  i równoległe  jego mieszanie. Pozwala to na równomierne chłodzenie całej masy koncentratu.

Krystalizator  wyposażony jest w mieszadło o specjalnej konstrukcji, zapewniające właściwe rozprowadzenie zarodków kryształów. Silnik mieszadła jest sprzęgnięty z motoreduktorem co zapewnia skuteczne chłodzenie oraz bezpieczną pracę mieszadła. Krystalizator jest wyposażony w instalację myjącą (gruszki), instalację oddechową, właz  oraz przelew. W części dolnej krystalizator jest wyposażony w zawór, który zabezpiecza surowiec przed żelowaniem i zastyganiem. W płaszczu krystalizatora są umieszczone czujki temperatury oraz czujka zatrzymująca mieszadło w trakcie otwarcia włazu.

Dobieramy ilość i objętość krystalizatorów w celu zapewnienia odpowiedniego  czasu   krystalizacji, rytmiczności pracy stacji wyparnej oraz wieży suszarniczej. Wielkość krystalizatorów jest pochodną zamówień klientów i mieszczą się w granicach od 4 m3 do 16 m3.

Łącznie z krystalizatorem może być dostarczona automatyka procesu oraz pomost obsługowy. Układ automatycznej regulacji utrzymuje ustalone parametry krystalizacji. Funkcjonowanie systemu automatyki polega na kontroli i regulacji: temperatury, czasu krystalizacji, czasu chłodzenia oraz czasu obrotów mieszadła i jego kierunki.

Poniższa tabela zawiera dane techniczne krystalizatora.

 

Produkt

Nazwa operacji

Krystalizator

Pojemność

8 m3

Temp. na dopływie

~ 42°C

Temp. na odpływie

~ 14°C

Zapotrzebowanie wody lodowej

8 m3/h t=2°C

Wymiary gabarytowe

~ Ø2000 x 4500

Łącznie z motoreduktorem

Krystalizator

Kategoria: Krystalizacja

Krystalizator jest to wielopłaszczowy zbiornik stosowany w procesach zmiany fazy laktozy z ciekłej w stały. Jest on przystosowany do prowadzenia procesu chłodzenia  produktu wielowątkowo to jest: poprzez pośrednie chłodzenie wodą lodową produktu  i równoległe  jego mieszanie. Pozwala to na równomierne chłodzenie całej masy koncentratu.

Krystalizator  wyposażony jest w mieszadło o specjalnej konstrukcji, zapewniające właściwe rozprowadzenie zarodków kryształów. Silnik mieszadła jest sprzęgnięty z motoreduktorem co zapewnia skuteczne chłodzenie oraz bezpieczną pracę mieszadła. Krystalizator jest wyposażony w instalację myjącą (gruszki), instalację oddechową, właz  oraz przelew. W części dolnej krystalizator jest wyposażony w zawór, który zabezpiecza surowiec przed żelowaniem i zastyganiem. W płaszczu krystalizatora są umieszczone czujki temperatury oraz czujka zatrzymująca mieszadło w trakcie otwarcia włazu.

Dobieramy ilość i objętość krystalizatorów w celu zapewnienia odpowiedniego  czasu   krystalizacji, rytmiczności pracy stacji wyparnej oraz wieży suszarniczej. Wielkość krystalizatorów jest pochodną zamówień klientów i mieszczą się w granicach od 4 m3 do 16 m3.

Łącznie z krystalizatorem może być dostarczona automatyka procesu oraz pomost obsługowy. Układ automatycznej regulacji utrzymuje ustalone parametry krystalizacji. Funkcjonowanie systemu automatyki polega na kontroli i regulacji: temperatury, czasu krystalizacji, czasu chłodzenia oraz czasu obrotów mieszadła i jego kierunki.

Poniższa tabela zawiera dane techniczne krystalizatora.

 

Produkt

Nazwa operacji

Krystalizator

Pojemność

8 m3

Temp. na dopływie

~ 42°C

Temp. na odpływie

~ 14°C

Zapotrzebowanie wody lodowej

8 m3/h t=2°C

Wymiary gabarytowe

~ Ø2000 x 4500

Łącznie z motoreduktorem

Krystalizator

Kategoria: Krystalizacja

Krystalizator jest to wielopłaszczowy zbiornik stosowany w procesach zmiany fazy laktozy z ciekłej w stały. Jest on przystosowany do prowadzenia procesu chłodzenia  produktu wielowątkowo to jest: poprzez pośrednie chłodzenie wodą lodową produktu  i równoległe  jego mieszanie. Pozwala to na równomierne chłodzenie całej masy koncentratu.

Krystalizator  wyposażony jest w mieszadło o specjalnej konstrukcji, zapewniające właściwe rozprowadzenie zarodków kryształów. Silnik mieszadła jest sprzęgnięty z motoreduktorem co zapewnia skuteczne chłodzenie oraz bezpieczną pracę mieszadła. Krystalizator jest wyposażony w instalację myjącą (gruszki), instalację oddechową, właz  oraz przelew. W części dolnej krystalizator jest wyposażony w zawór, który zabezpiecza surowiec przed żelowaniem i zastyganiem. W płaszczu krystalizatora są umieszczone czujki temperatury oraz czujka zatrzymująca mieszadło w trakcie otwarcia włazu.

Dobieramy ilość i objętość krystalizatorów w celu zapewnienia odpowiedniego  czasu   krystalizacji, rytmiczności pracy stacji wyparnej oraz wieży suszarniczej. Wielkość krystalizatorów jest pochodną zamówień klientów i mieszczą się w granicach od 4 m3 do 16 m3.

Łącznie z krystalizatorem może być dostarczona automatyka procesu oraz pomost obsługowy. Układ automatycznej regulacji utrzymuje ustalone parametry krystalizacji. Funkcjonowanie systemu automatyki polega na kontroli i regulacji: temperatury, czasu krystalizacji, czasu chłodzenia oraz czasu obrotów mieszadła i jego kierunki.

Poniższa tabela zawiera dane techniczne krystalizatora.

 

Produkt

Nazwa operacji

Krystalizator

Pojemność

8 m3

Temp. na dopływie

~ 42°C

Temp. na odpływie

~ 14°C

Zapotrzebowanie wody lodowej

8 m3/h t=2°C

Wymiary gabarytowe

~ Ø2000 x 4500

Łącznie z motoreduktorem

Aktualności

Milk Hydrosan Sp. z o.o.                mapa polski

ul. Przemysłowa 5

05-250 Radzymin                                       

tel. (+48) 22 670 22 12, 818 41 02
fax. +48 (22) 818 28 13
e-mail: biuro@milkhydrosan.pl
Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000092164
NIP: 526-10-21-883
REGON: 010821580

 
Wykonanie: Allwelt International || Wszystkie prawa zastrzeżone dla Milk Hydrosan Sp. z o.o