Telefon: +48 (22) 670 22 12, 818 41 02

Email: biuro@milkhydrosan.pl


FILTRACJA POWIETRZA NA FILTRACH WORKOWYCH

Kategoria: Mleczarski


Po procesie suszenia, powietrze zawiera pewną ilość pyłów, które należy odseparować. Proponujemy dostawę i montaż filtra workowego do oczyszczania powietrza po suszeniu.

Zgodnie z dyrektywami UE powietrze opuszczające filtr powinno mieć zawartość pyłu poniżej 10 mg w 1 000 m3. Filtr wyposażony jest w worki filtracyjne, na których osadza się proszek. Worki filtracyjne są czyszczone z proszku automatycznie w trakcie pracy. Proszek otrzepany z worków jest ewakuowany z filtra poprzez śluzę celkową. Filtr jest wyposażony w zespół czujników do monitorowania podstawowych parametrów pracy układu. Zautomatyzowanie układu pozwala m.in. na zachowanie bezpieczeństwa podczas suszenia i w razie potrzeby, automatycznego uruchamiania systemu przeciwpożarowego.

Filtr jest wyposażony również w instalację dekompresyjną.
Zespół filtra wyposażony jest w instalację myjącą oraz instalację zabezpieczającą worki przed zawilgoceniem w trakcie postoju wieży suszarniczej.

Filtr workowy standardowo jest wykonywany  w wersji:  
•    FW 18 dla suszarni typ "C",
•    FW 24 dla suszarni typ "F",
•    FW 50 dla suszarni typ "G".

Dane techniczne filtra workowego typu FW 24

Produkt

Nazwa operacji

Filtr workowy FW 24

ilość powietrza

42000 m3 /h

temp na dopływie

~ 82°C

min. różnica ciśnień

200 Pa

wymiary gabarytowe

~ Ø2400 x 8 000

Bez konstrukcji nośnej

 

 

 

 

 

 Zalety:
•    obniżenie poziomu emisji pyłów do atmosfery poniżej 10 mg/Nm3,
•    efekty ekonomiczne w postacie odzysku proszku,
•    ochrona środowiska.


Uzyskany poziom emisji pyłów jest akceptowany w krajach UE.
Filtr workowy może być stosowany w innych gałęziach przemysłu przy produkcji materiałów sypkich i pylistych.
Filtry workowe montowane przez naszą firmę są myte w systemie CIP.

FILTRACJA POWIETRZA NA FILTRACH WORKOWYCH

Kategoria: Mleczarski


Po procesie suszenia, powietrze zawiera pewną ilość pyłów, które należy odseparować. Proponujemy dostawę i montaż filtra workowego do oczyszczania powietrza po suszeniu.

Zgodnie z dyrektywami UE powietrze opuszczające filtr powinno mieć zawartość pyłu poniżej 10 mg w 1 000 m3. Filtr wyposażony jest w worki filtracyjne, na których osadza się proszek. Worki filtracyjne są czyszczone z proszku automatycznie w trakcie pracy. Proszek otrzepany z worków jest ewakuowany z filtra poprzez śluzę celkową. Filtr jest wyposażony w zespół czujników do monitorowania podstawowych parametrów pracy układu. Zautomatyzowanie układu pozwala m.in. na zachowanie bezpieczeństwa podczas suszenia i w razie potrzeby, automatycznego uruchamiania systemu przeciwpożarowego.

Filtr jest wyposażony również w instalację dekompresyjną.
Zespół filtra wyposażony jest w instalację myjącą oraz instalację zabezpieczającą worki przed zawilgoceniem w trakcie postoju wieży suszarniczej.

Filtr workowy standardowo jest wykonywany  w wersji:  
•    FW 18 dla suszarni typ "C",
•    FW 24 dla suszarni typ "F",
•    FW 50 dla suszarni typ "G".

Dane techniczne filtra workowego typu FW 24

Produkt

Nazwa operacji

Filtr workowy FW 24

ilość powietrza

42000 m3 /h

temp na dopływie

~ 82°C

min. różnica ciśnień

200 Pa

wymiary gabarytowe

~ Ø2400 x 8 000

Bez konstrukcji nośnej

 

 

 

 

 

 Zalety:
•    obniżenie poziomu emisji pyłów do atmosfery poniżej 10 mg/Nm3,
•    efekty ekonomiczne w postacie odzysku proszku,
•    ochrona środowiska.


Uzyskany poziom emisji pyłów jest akceptowany w krajach UE.
Filtr workowy może być stosowany w innych gałęziach przemysłu przy produkcji materiałów sypkich i pylistych.
Filtry workowe montowane przez naszą firmę są myte w systemie CIP.

FILTRACJA POWIETRZA NA FILTRACH WORKOWYCH

Kategoria: Mleczarski


Po procesie suszenia, powietrze zawiera pewną ilość pyłów, które należy odseparować. Proponujemy dostawę i montaż filtra workowego do oczyszczania powietrza po suszeniu.

Zgodnie z dyrektywami UE powietrze opuszczające filtr powinno mieć zawartość pyłu poniżej 10 mg w 1 000 m3. Filtr wyposażony jest w worki filtracyjne, na których osadza się proszek. Worki filtracyjne są czyszczone z proszku automatycznie w trakcie pracy. Proszek otrzepany z worków jest ewakuowany z filtra poprzez śluzę celkową. Filtr jest wyposażony w zespół czujników do monitorowania podstawowych parametrów pracy układu. Zautomatyzowanie układu pozwala m.in. na zachowanie bezpieczeństwa podczas suszenia i w razie potrzeby, automatycznego uruchamiania systemu przeciwpożarowego.

Filtr jest wyposażony również w instalację dekompresyjną.
Zespół filtra wyposażony jest w instalację myjącą oraz instalację zabezpieczającą worki przed zawilgoceniem w trakcie postoju wieży suszarniczej.

Filtr workowy standardowo jest wykonywany  w wersji:  
•    FW 18 dla suszarni typ "C",
•    FW 24 dla suszarni typ "F",
•    FW 50 dla suszarni typ "G".

Dane techniczne filtra workowego typu FW 24

Produkt

Nazwa operacji

Filtr workowy FW 24

ilość powietrza

42000 m3 /h

temp na dopływie

~ 82°C

min. różnica ciśnień

200 Pa

wymiary gabarytowe

~ Ø2400 x 8 000

Bez konstrukcji nośnej

 

 

 

 

 

 Zalety:
•    obniżenie poziomu emisji pyłów do atmosfery poniżej 10 mg/Nm3,
•    efekty ekonomiczne w postacie odzysku proszku,
•    ochrona środowiska.


Uzyskany poziom emisji pyłów jest akceptowany w krajach UE.
Filtr workowy może być stosowany w innych gałęziach przemysłu przy produkcji materiałów sypkich i pylistych.
Filtry workowe montowane przez naszą firmę są myte w systemie CIP.

Aktualności

Milk Hydrosan Sp. z o.o.                mapa polski

ul. Przemysłowa 5

05-250 Radzymin                                       

tel. (+48) 22 670 22 12, 818 41 02
fax. +48 (22) 818 28 13
e-mail: biuro@milkhydrosan.pl
Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000092164
NIP: 526-10-21-883
REGON: 010821580

 
Wykonanie: Allwelt International || Wszystkie prawa zastrzeżone dla Milk Hydrosan Sp. z o.o