Telefon: +48 (22) 670 22 12, 818 41 02

Email: biuro@milkhydrosan.pl


Zagęszczanie w wyparkach

Kategoria: Mleczarski

Wyparka jest przeznaczona do zagęszczania mleka, produktów pochodzenia mleczarskiego oraz innych produktów o zbliżonej suchej masie. Proces zagęszczania jest realizowany w wyniku intensywnego parowania.  Proces parowania jest skutkiem doprowadzenia do stanu wrzenia obrabianego produktu  przy ciśnieniu niższym niż atmosferyczne. Zastosowane w niniejszym rozwiązaniu  międzystopniowe rozprężanie pary powoduje, że wskaźnik zużycia pary na 1 kilogram produktu wynosi 1:3. Integralną częścią wyparki jest skraplacz przeponowy.

Poniższa tabela przedstawia parametry zagęszczania serwatki, mleka pełnego oraz mleka odtłuszczonego.

Produkt

Nazwa operacji

Serwatka

Mleko pełne

Mleko odtłuszczone

Zasilanie

6 000 kg/h

~ 5 000 kg/h

6 700 kg/h

% zag. na wejściu

18%

12%

8%

temp na dopływie

10°C

10°C

10°C

temp. na dop.   1°

82°C

92°C C

92°C

koncentrat

~1900 kg/h

~3800 kg/h

~1200 kg/h

zawartość suchej masy

do 57%

48%

45%

temp. koncentratu

42°C

42°C

42°C

Zapotrzebowanie czynników   energetycznych

Para

1 450 kg/h

ciśnienie pary

1.2 MPa

Moc

45 kW

Woda chłodząca

60 m3/h – max. temp. zasilania.27°C

Wymiary gabarytowe

5 800 x 3 000 x 7 500 (bez konstrukcji nośnej)

W opcji możliwe jest wyposażenie wyparki FW-6 w finiszer.

 

W swojej ofercie mamy również modernizację już istniejących w zakładach instalacji wyparnych.

 

Przeprowadzamy modernizację układu chłodniczego:

•  demontaż istniejących skraplaczy wraz z przynależną instalacją,
•  montaż skraplaczy z wyposażeniem,
•  dostosowanie konstrukcji nośnej do posadowienia nowego skraplacza,
•  montaż chłodni wentylatorowej ze zbiornikiem buforowym i instalacją wody obiegowej,
•  modernizacja przewodu zbierającego opary z oddzielacza III stopnia wyparki, stal gat. AISI 304,
•  wykonanie instalacji sterowania elektrycznego oraz układu regulacji temperatury i uzupełniania ubytków wody obiegowej.

 

Nowe skraplacze:

•  w formie kolumny o gabarytach odpowiadających istniejącym kolumnom wyparnym,
•  sekcje podgrzewania zimnego produktu, obiegu wody chłodzącej, den sitowych- stal gat. AISI 316 L,
•  korpus blaszany pracujący pod głęboką próżnią, stal gat. AISI 316 L,
•  pokrywy dolna i górna,
•  króćce przyłączeniowe i pomiarowe, wzierniki,
•  łapy do ustawienia na konstrukcji nośnej.

 

Zagęszczanie w wyparkach

Kategoria: Mleczarski

Wyparka jest przeznaczona do zagęszczania mleka, produktów pochodzenia mleczarskiego oraz innych produktów o zbliżonej suchej masie. Proces zagęszczania jest realizowany w wyniku intensywnego parowania.  Proces parowania jest skutkiem doprowadzenia do stanu wrzenia obrabianego produktu  przy ciśnieniu niższym niż atmosferyczne. Zastosowane w niniejszym rozwiązaniu  międzystopniowe rozprężanie pary powoduje, że wskaźnik zużycia pary na 1 kilogram produktu wynosi 1:3. Integralną częścią wyparki jest skraplacz przeponowy.

Poniższa tabela przedstawia parametry zagęszczania serwatki, mleka pełnego oraz mleka odtłuszczonego.

Produkt

Nazwa operacji

Serwatka

Mleko pełne

Mleko odtłuszczone

Zasilanie

6 000 kg/h

~ 5 000 kg/h

6 700 kg/h

% zag. na wejściu

18%

12%

8%

temp na dopływie

10°C

10°C

10°C

temp. na dop.   1°

82°C

92°C C

92°C

koncentrat

~1900 kg/h

~3800 kg/h

~1200 kg/h

zawartość suchej masy

do 57%

48%

45%

temp. koncentratu

42°C

42°C

42°C

Zapotrzebowanie czynników   energetycznych

Para

1 450 kg/h

ciśnienie pary

1.2 MPa

Moc

45 kW

Woda chłodząca

60 m3/h – max. temp. zasilania.27°C

Wymiary gabarytowe

5 800 x 3 000 x 7 500 (bez konstrukcji nośnej)

W opcji możliwe jest wyposażenie wyparki FW-6 w finiszer.

 

W swojej ofercie mamy również modernizację już istniejących w zakładach instalacji wyparnych.

 

Przeprowadzamy modernizację układu chłodniczego:

•  demontaż istniejących skraplaczy wraz z przynależną instalacją,
•  montaż skraplaczy z wyposażeniem,
•  dostosowanie konstrukcji nośnej do posadowienia nowego skraplacza,
•  montaż chłodni wentylatorowej ze zbiornikiem buforowym i instalacją wody obiegowej,
•  modernizacja przewodu zbierającego opary z oddzielacza III stopnia wyparki, stal gat. AISI 304,
•  wykonanie instalacji sterowania elektrycznego oraz układu regulacji temperatury i uzupełniania ubytków wody obiegowej.

 

Nowe skraplacze:

•  w formie kolumny o gabarytach odpowiadających istniejącym kolumnom wyparnym,
•  sekcje podgrzewania zimnego produktu, obiegu wody chłodzącej, den sitowych- stal gat. AISI 316 L,
•  korpus blaszany pracujący pod głęboką próżnią, stal gat. AISI 316 L,
•  pokrywy dolna i górna,
•  króćce przyłączeniowe i pomiarowe, wzierniki,
•  łapy do ustawienia na konstrukcji nośnej.

 

Zagęszczanie w wyparkach

Kategoria: Mleczarski

Wyparka jest przeznaczona do zagęszczania mleka, produktów pochodzenia mleczarskiego oraz innych produktów o zbliżonej suchej masie. Proces zagęszczania jest realizowany w wyniku intensywnego parowania.  Proces parowania jest skutkiem doprowadzenia do stanu wrzenia obrabianego produktu  przy ciśnieniu niższym niż atmosferyczne. Zastosowane w niniejszym rozwiązaniu  międzystopniowe rozprężanie pary powoduje, że wskaźnik zużycia pary na 1 kilogram produktu wynosi 1:3. Integralną częścią wyparki jest skraplacz przeponowy.

Poniższa tabela przedstawia parametry zagęszczania serwatki, mleka pełnego oraz mleka odtłuszczonego.

Produkt

Nazwa operacji

Serwatka

Mleko pełne

Mleko odtłuszczone

Zasilanie

6 000 kg/h

~ 5 000 kg/h

6 700 kg/h

% zag. na wejściu

18%

12%

8%

temp na dopływie

10°C

10°C

10°C

temp. na dop.   1°

82°C

92°C C

92°C

koncentrat

~1900 kg/h

~3800 kg/h

~1200 kg/h

zawartość suchej masy

do 57%

48%

45%

temp. koncentratu

42°C

42°C

42°C

Zapotrzebowanie czynników   energetycznych

Para

1 450 kg/h

ciśnienie pary

1.2 MPa

Moc

45 kW

Woda chłodząca

60 m3/h – max. temp. zasilania.27°C

Wymiary gabarytowe

5 800 x 3 000 x 7 500 (bez konstrukcji nośnej)

W opcji możliwe jest wyposażenie wyparki FW-6 w finiszer.

 

W swojej ofercie mamy również modernizację już istniejących w zakładach instalacji wyparnych.

 

Przeprowadzamy modernizację układu chłodniczego:

•  demontaż istniejących skraplaczy wraz z przynależną instalacją,
•  montaż skraplaczy z wyposażeniem,
•  dostosowanie konstrukcji nośnej do posadowienia nowego skraplacza,
•  montaż chłodni wentylatorowej ze zbiornikiem buforowym i instalacją wody obiegowej,
•  modernizacja przewodu zbierającego opary z oddzielacza III stopnia wyparki, stal gat. AISI 304,
•  wykonanie instalacji sterowania elektrycznego oraz układu regulacji temperatury i uzupełniania ubytków wody obiegowej.

 

Nowe skraplacze:

•  w formie kolumny o gabarytach odpowiadających istniejącym kolumnom wyparnym,
•  sekcje podgrzewania zimnego produktu, obiegu wody chłodzącej, den sitowych- stal gat. AISI 316 L,
•  korpus blaszany pracujący pod głęboką próżnią, stal gat. AISI 316 L,
•  pokrywy dolna i górna,
•  króćce przyłączeniowe i pomiarowe, wzierniki,
•  łapy do ustawienia na konstrukcji nośnej.

 

Aktualności

Milk Hydrosan Sp. z o.o.                mapa polski

ul. Przemysłowa 5

05-250 Radzymin                                       

tel. (+48) 22 670 22 12, 818 41 02
fax. +48 (22) 818 28 13
e-mail: biuro@milkhydrosan.pl
Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000092164
NIP: 526-10-21-883
REGON: 010821580

 
Wykonanie: Allwelt International || Wszystkie prawa zastrzeżone dla Milk Hydrosan Sp. z o.o