Radzymin, Polska
+48 818 41 02

KOLEKTORY

Proponowane przez naszą firmę zespoły kolektorów pozwalają bezpiecznie usunąć produkt z linii nabiałowych, zmniejszając przez to straty.

Zalety:

•   równoległe napełnianie i opróżnianie zbiorników magazynowych, tanków procesowych,
•   bezpieczny rozdział produktu od roztworów płuczących i myjących,
•   bezkolizyjne prowadzenie procesu technologicznego oraz procesu mycia,
•   równoczesna bezkonfliktowa obsługa kilku tankosilosów,
•   automatyczne napełnianie tanków oraz przesyłanie surowca z tanków na poszczególne działy,
•   automatyczna praca układu zapobiega dostaniu się mleka do tanku, bądź linii poddanych procesowi mycia,
•   nadzór nad procesem odbioru i wydawania mleka sprawuje sterownik mikroprocesowy.