Radzymin, Polska
+48 818 41 02

SKROBAKOWE WYMIENNIKI CIEPŁA

Podgrzewacz skrobakowy wykorzystywany jest m.in. podczas przerobu serwatki. Wymiennik skrobakowy stosowany jest po procesie krystalizacji, w celu podgrzewania serwatki na drodze aparatu rozpyłowego suszarni:

•  zbudowany w postaci jednego modułu przeponowego wymiennika rurowego z mieszadłem skrobakowym o napędzie mechanicznym,
•  przeciwprądowe zasilanie produktem i wodą grzewczą,
•  wszystkie części stykające się z produktem wykonane są ze stali odpornej na korozję w gatunku 304 AISI,
•  zastosowane uszczelnienia posiadają atesty higieniczne dopuszczające je do kontaktu z produktami spożywczymi.

W skład proponowanego przez nas układu z wymiennikiem skrobakowym wchodzą:

•  wymiennik typu JAD,
•  pompa wody obiegowej,
•  układ zasilania czynnikiem grzewczym z zaworem odcinającym, regulacyjnym i odwadniaczem,
•  pojemnościowy zespół rozprężny z uzupełnieniem wody,
•  układ automatycznej regulacji temperatury wody,
•  przyłącza rurociągowe.