Radzymin, Polska
+48 818 41 02

FILTRACJA POWIETRZA NA FILTRACH WORKOWYCH

Po procesie suszenia, powietrze zawiera pewną ilość pyłów, które należy odseparować. Proponujemy dostawę i montaż filtra workowego do oczyszczania powietrza po suszeniu.

Zgodnie z dyrektywami UE powietrze opuszczające filtr powinno mieć zawartość pyłu poniżej 10 mg w 1 000 m3. Filtr wyposażony jest w worki filtracyjne, na których osadza się proszek. Worki filtracyjne są czyszczone z proszku automatycznie w trakcie pracy. Proszek otrzepany z worków jest ewakuowany z filtra poprzez śluzę celkową. Filtr jest wyposażony w zespół czujników do monitorowania podstawowych parametrów pracy układu. Zautomatyzowanie układu pozwala m.in. na zachowanie bezpieczeństwa podczas suszenia i w razie potrzeby, automatycznego uruchamiania systemu przeciwpożarowego.

Filtr jest wyposażony również w instalację dekompresyjną.
Zespół filtra wyposażony jest w instalację myjącą oraz instalację zabezpieczającą worki przed zawilgoceniem w trakcie postoju wieży suszarniczej.

Filtr workowy standardowo jest wykonywany  w wersji:  
•    FW 18 dla suszarni typ „C”,
•    FW 24 dla suszarni typ „F”,
•    FW 50 dla suszarni typ „G”.

Dane techniczne filtra workowego typu FW 24

ProduktNazwa operacjiFiltr workowy FW 24
ilość powietrza42000 m3 /h
temp na dopływie~ 82°C
min. różnica ciśnień200 Pa
wymiary gabarytowe~ Ø2400 x 8 000Bez konstrukcji nośnej

 Zalety:
•    obniżenie poziomu emisji pyłów do atmosfery poniżej 10 mg/Nm3,
•    efekty ekonomiczne w postacie odzysku proszku,
•    ochrona środowiska.


Uzyskany poziom emisji pyłów jest akceptowany w krajach UE.
Filtr workowy może być stosowany w innych gałęziach przemysłu przy produkcji materiałów sypkich i pylistych.
Filtry workowe montowane przez naszą firmę są myte w systemie CIP.