Radzymin, Polska
+48 818 41 02

ZAGĘSZCZANIE W WYPARKACH

Wyparka jest przeznaczona do zagęszczania mleka, produktów pochodzenia mleczarskiego oraz innych produktów o zbliżonej suchej masie. Proces zagęszczania jest realizowany w wyniku intensywnego parowania.  Proces parowania jest skutkiem doprowadzenia do stanu wrzenia obrabianego produktu  przy ciśnieniu niższym niż atmosferyczne. Zastosowane w niniejszym rozwiązaniu  międzystopniowe rozprężanie pary powoduje, że wskaźnik zużycia pary na 1 kilogram produktu wynosi 1:3. Integralną częścią wyparki jest skraplacz przeponowy.

Poniższa tabela przedstawia parametry zagęszczania serwatki, mleka pełnego oraz mleka odtłuszczonego.

ProduktNazwa operacjiSerwatkaMleko pełneMleko odtłuszczone
Zasilanie6 000 kg/h~ 5 000 kg/h6 700 kg/h
% zag. na wejściu18%12%8%
temp na dopływie10°C10°C10°C
temp. na dop.   1°82°C92°C C92°C
koncentrat~1900 kg/h~3800 kg/h~1200 kg/h
zawartość suchej masydo 57%48%45%
temp. koncentratu42°C42°C42°C
Zapotrzebowanie czynników   energetycznych
Para1 450 kg/h
ciśnienie pary1.2 MPa
Moc45 kW
Woda chłodząca60 m3/h – max. temp. zasilania.27°C
Wymiary gabarytowe5 800 x 3 000 x 7 500 (bez konstrukcji nośnej)

W opcji możliwe jest wyposażenie wyparki FW-6 w finiszer.

W swojej ofercie mamy również modernizację już istniejących w zakładach instalacji wyparnych.

Przeprowadzamy modernizację układu chłodniczego:

•  demontaż istniejących skraplaczy wraz z przynależną instalacją,
•  montaż skraplaczy z wyposażeniem,
•  dostosowanie konstrukcji nośnej do posadowienia nowego skraplacza,
•  montaż chłodni wentylatorowej ze zbiornikiem buforowym i instalacją wody obiegowej,
•  modernizacja przewodu zbierającego opary z oddzielacza III stopnia wyparki, stal gat. AISI 304,
•  wykonanie instalacji sterowania elektrycznego oraz układu regulacji temperatury i uzupełniania ubytków wody obiegowej.

Nowe skraplacze:

•  w formie kolumny o gabarytach odpowiadających istniejącym kolumnom wyparnym,
•  sekcje podgrzewania zimnego produktu, obiegu wody chłodzącej, den sitowych- stal gat. AISI 316 L,
•  korpus blaszany pracujący pod głęboką próżnią, stal gat. AISI 316 L,
•  pokrywy dolna i górna,
•  króćce przyłączeniowe i pomiarowe, wzierniki,
•  łapy do ustawienia na konstrukcji nośnej.