Radzymin, Polska
+48 818 41 02

MYCIE W SYSTEMIE CIP

Firma Milk Hydrosan ma do zaproponowania stacje mycia CIP:
•    jednotorowe,
•    wielotorowe.

Stacja mycia przeznaczona jest do mycia i dezynfekcji chemicznej aparatury procesowej, rurociągów przesyłowych, zbiorników oraz cystern samochodowych.

Stacja mycia zbudowana jest zazwyczaj z czterech zbiorników, posiada od jednego do kilku torów myjących realizujących dystrybucję środków myjących do mytych obiektów oraz ich powrót po myciu do macierzystych zbiorników lub zrzut do kanału – o czym decyduje program stacji.

Do mycia wykorzystywane są roztwory ługusodowego i kwasuazotowego o określonym stężeniu, podgrzewane do zadanej temperatury i oddziaływujące na mytą powierzchnię w ustalonym czasie. Poszczególne fazy mycia oddzielone są płukaniem, a ostatnie płukanie połączone jest z dezynfekcją chemiczną. Wszystkie parametry decydujące o skuteczności mycia są zadawane, kontrolowane i utrzymywane przez układ automatycznej regulacji stacji mycia.

Rozdział faz roztworów myjących odbywa się na podstawie wielkości granicznych przewodności właściwej wg wskazań konduktometru. Procesem steruje program automatycznej regulacji stacji.

Program stacji CIP realizuje następujące operacje:
•    płukanie wstępne,
•    mycie zasadowe główne,
•    płukanie po myciu zasadowym,
•    mycie kwaśne,
•    płukanie po myciu kwaśnym,
•    dezynfekcja mytych powierzchni środkami chemicznymi,
•    płukanie końcowe po dezynfekcji.

Woda z końcowego płukania będzie magazynowana w zbiorniku wody wtórnej i wykorzystywana do płukania wstępnego.

Stacje pracują z zastosowaniem mycia:
•    jednofazowego,
•    dwufazowego,
•    enzymatycznego,
•    chemicznego,
•    z dezynfekcją lub bez.

Stacje mycia CIP wyposażone są w autouzupełnianieroztworówmyjących. Istnieje również możliwość wizualizacji i archiwizacji parametrów procesu mycia.

Zalety:
•    mycie dowolnych obiektów z dowolnego toru stacji,
•    w pełni kontrolowany proces mycia,
•    raport stanu przeprowadzenia mycia i dezynfekcji.