Radzymin, Polska
+48 818 41 02

Jajczarski

Proponowane przez naszą firmę zespoły kolektorów pozwalają bezpiecznie usunąć produkt z linii nabiałowych, zmniejszając przez to straty.

Stacja mycia przeznaczona jest do mycia i dezynfekcji chemicznej aparatury procesowej, rurociągów przesyłowych, zbiorników oraz cystern samochodowych.

Proponujemy szeroką gamę instalacji technologicznych służących cieplnej obróbce produktów spożywczych na różnych etapach produkcji. Wszystkie wykonywane przez nas układy dopasowywane są do warunków przyszłego użytkownika oraz zgodnie z jego wizją rozwoju.

Proponujemy budowę linii do regeneracji środków myjących. Oferowany przez naszą firmę układ, pozwala na oddzielenie ługu od ścieków pochodzących z mycia CIP za pomocą metalowej membrany.

Proponujemy budowę instalacji suszarniczych z wykorzystaniem suszarni rozpyłowej.