Radzymin, Polska
+48 818 41 02

REGENERACJA ŚRODKÓW MYJĄCYCH

Proponujemy budowę linii do regeneracji środków myjących. Oferowany przez naszą firmę układ pozwala na oddzielenie ługu od ścieków pochodzących z mycia CIP za pomocą metalowej membrany. Otrzymany retentat ługu kierowany jest do zbiornika magazynowego, skąd po odpowiednim przygotowaniu może być ponownie użyty do mycia.

Głównymi zaletami stosowania tego typu aparatów są:

•  ochrona środowiska– środki myjące zostają odseparowane od ścieków i nie trafiają do kanalizacji,
•  korzyści ekonomiczne– oddzielone od ścieków środki myjące są ponownie wykorzystywane w procesach mycia, dzięki czemu zdecydowanie obniża się koszt zakupu środków chemicznych.