Radzymin, Polska
+48 818 41 02

KRYSTALIZATOR

Krystalizator jest to wielopłaszczowy zbiornik stosowany w procesach zmiany fazy laktozy z ciekłej w stały. Jest on przystosowany do prowadzenia procesu chłodzenia  produktu wielowątkowo to jest: poprzez pośrednie chłodzenie wodą lodową produktu  i równoległe  jego mieszanie. Pozwala to na równomierne chłodzenie całej masy koncentratu.

Krystalizator  wyposażony jest w mieszadło o specjalnej konstrukcji, zapewniające właściwe rozprowadzenie zarodków kryształów. Silnik mieszadła jest sprzęgnięty z motoreduktorem co zapewnia skuteczne chłodzenie oraz bezpieczną pracę mieszadła. Krystalizator jest wyposażony w instalację myjącą (gruszki), instalację oddechową, właz  oraz przelew. W części dolnej krystalizator jest wyposażony w zawór, który zabezpiecza surowiec przed żelowaniem i zastyganiem. W płaszczu krystalizatora są umieszczone czujki temperatury oraz czujka zatrzymująca mieszadło w trakcie otwarcia włazu.

Dobieramy ilość i objętość krystalizatorów w celu zapewnienia odpowiedniego  czasu   krystalizacji, rytmiczności pracy stacji wyparnej oraz wieży suszarniczej. Wielkość krystalizatorów jest pochodną zamówień klientów i mieszczą się w granicach od 4 m3 do 16 m3.

Łącznie z krystalizatorem może być dostarczona automatyka procesu oraz pomost obsługowy. Układ automatycznej regulacji utrzymuje ustalone parametry krystalizacji. Funkcjonowanie systemu automatyki polega na kontroli i regulacji: temperatury, czasu krystalizacji, czasu chłodzenia oraz czasu obrotów mieszadła i jego kierunki.

Poniższa tabela zawiera dane techniczne krystalizatora.

Produkt/Nazwa operacjiKrystalizator
Pojemność8 m3
Temp. na dopływie~ 42°C
Temp. na odpływie~ 14°C
Zapotrzebowanie wody lodowej8 m3/h t=2°C
Wymiary gabarytowe~ Ø2000 x 4500Łącznie z motoreduktorem