Radzymin, Polska
+48 818 41 02

Odzysk ciepła ze spalin

Spaliny (gazy wylotowe) powstałe w procesie spalania paliw, w urządzeniach takich jak:
•  nagrzewnica powietrza (gazowa lub olejowa),
•  wytwornica pary (gazowa lub olejowa),
•  silnik kogeneracyjny
emitowane są do atmosfery powodując straty kominowe, zmniejszenie sprawności urządzenia oraz obciążenie środowiska.

Aby zmniejszyć straty ciepła „kominowego” a tym samym poprawić efektywność układu grzewczego firma Milk Hydrosan opracowała technologie odzysku ciepła ze spalin, przy zastosowaniu specjalnie dedykowanego do takich aplikacji wymiennika ciepła.

MILK HYDROSAN WASTE RECOVERY SYSTEM pozwala na uzyskanie dodatkowych zasobów energii cieplnej z istniejącej instalacji grzewczej co prowadzi do:
•  oszczędności zużytego paliwa (np. gazu ziemnego),
•  zmniejszenia emisji CO2,
•  zwiększenie rentowności produkcji.