Radzymin, Polska
+48 818 41 02

Proponujemy budowę kompletnych linii technologicznych do produkcji sera cheddar.

W skład linii wchodzi „cheesemaker”, który przynosi wiele korzyści tj.:

•  wysoki stopień powtarzalności cech sensorycznych wyrobu,
•  wysoki poziom precyzji dozowania soli,
•  dokładne rozmieszczenie soli w masie,
•  zamknięty, ciągły proces produkcji,
•  wysoki poziom higieny,
•  zmniejszenie możliwości zakażeń,
•  najnowocześniejsze w świecie urządzenia technologiczne,
•  wysoki stopień automatyki procesu,
•  zredukowanie pracy ręcznej,
•  zmniejszenie strat, powstających przy stosowaniu tradycyjnych urządzeń- stołów ociekowych oraz tradycyjnego sposobu prasowania.

Formowanie bloków sera odbywa się próżniowo w nowoczesnych urządzeniach:

•  system pras „blockformer” skraca 5-6 krotnie czas prasowania w stosunku do tradycyjnego sposobu,
•  całkowite wyeliminowanie form,
•  zmniejszenie powierzchni hali produkcyjnej niezbędnej do realizacji procesu,
•  system pras „blockformer” posiada ponad 670 wdrożeń w zakładach na całym świecie.